مهندس مهدی صنم پور در رادیو و مصاحبه ها


مصاحبه با مهندس مهدی صنم پور در حاشیه سمینار بزرگ شیراز

مهدی صنم پور مشاور بهبود فردی-شغلی

مصاحبه رادیو اقتصاد با موضوع تاثیر تیپهای شخصیتی بر فروش

radio

مصاحبه رادیو اقتصاد با موضوع تاثیر رنگ لباس پرسنل در جذب مشتری

radio

مهندس مهدی صنم پور در رسانه ها


 
مهدی صنم پور مشاور بهبود فردی-شغلی

رادیو و مصاحبه

مهدی صنم پور مشاور بهبود فردی-شغلی

خبرگزاریهای رسمی

مهدی صنم پور مشاور بهبود فردی-شغلی

جراید و مجلات

 

دفتر مرکزی (تهران)


تلفن های دفتر مرکزی (تهران):

۰۲۱-۲۶۴۲۳۱۹۵

۰۲۱-۲۶۴۲۳۱۹۷

۰۲۱-۲۶۴۲۳۰۷۶

۰۲۱-۲۶۷۰۵۳۴۹

۰۲۱-۲۶۷۰۵۳۸۹

فکس شرکت:

۰۲۱-۲۶۴۲۳۱۹۵

آدرس:

خیابان شریعتی - بالاتر از ظفر - نبش کوچه آبان - پلاک ۱۳۱۶ - واحد ۱

 
 
برگشت به صفحه قبل