مهندس مهدی صنم پور در جراید و مجلات


صنعت آزمایشگاه

9

صنعت آزمایشگاه

8

صنعت آزمایشگاه

6

صنعت آزمایشگاه

5

صنعت آزمایشگاه

4

صنعت آزمایشگاه

3

صنعت آزمایشگاه

2

صنعت آزمایشگاه

1

مهندس مهدی صنم پور در رسانه ها


 
مهدی صنم پور مشاور بهبود فردی-شغلی

رادیو و مصاحبه

مهدی صنم پور مشاور بهبود فردی-شغلی

خبرگزاریهای رسمی

مهدی صنم پور مشاور بهبود فردی-شغلی

جراید و مجلات

 

دفتر مرکزی (تهران)


تلفن های دفتر مرکزی (تهران):

۰۲۱-۲۶۴۲۳۱۹۵

۰۲۱-۲۶۴۲۳۱۹۷

۰۲۱-۲۶۴۲۳۰۷۶

۰۲۱-۲۶۷۰۵۳۴۹

۰۲۱-۲۶۷۰۵۳۸۹

فکس شرکت:

۰۲۱-۲۶۴۲۳۱۹۵

آدرس:

خیابان شریعتی - بالاتر از ظفر - نبش کوچه آبان - پلاک ۱۳۱۶ - واحد ۱

 
 
برگشت به صفحه قبل